Polityka prywatności i cookies

Administratorem serwisu www jest Galicjanka RP. sp. z o.o., Powroźnik 189 A, 33-370 Muszyna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000384637, NIP: 7343491165, o kapitale zakładowym: 4 299 900,00 ZŁ, („Galicjanka”).

Na tej stronie dowiesz się w jaki sposób Galicjanka dba o Twoją prywatność. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne, dlatego przedstawiamy zbiór zasad przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies.

Niniejsza Polityka prywatności i cookies obowiązuje od dnia 18.06.2020

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Galicjanka RP. sp. z o.o., Powroźnik 189 A, 33-370 Muszyna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000384637, NIP: 7343491165, o kapitale zakładowym: 4 299 900,00 ZŁ, („Galicjanka”).
 2. Podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej organizacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem e-mail biuro@galicjanka.eu
 3. Twoje dane osobowe przekazujesz kontaktując się z nami w sposób dobrowolny.
 4. Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które nam podasz, w tym:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • dane zawarte w korespondencji do nas.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu obsługi korespondencji skierowanej do nas. Podanie danych osobowych, w szczególności adresu e-mail, imienia i nazwiska jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Galicjanki. Po zakończeniu kontaktu z Tobą, podstawą przetwarzania danych osobowych jest ponadto art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli usprawiedliwiony cel Galicjanki w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości. 
 6. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Zawsze przysługuję Ci prawo, aby domagać się by historia tej korespondencji została Ci przedstawiona (jeżeli podlegała archiwizacji). Ponadto możesz domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Galicjanki, np. w postaci obrony przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 
 7. W przetwarzaniu Twoich danych osobowych mogą brać udział następujące podmioty: 
  • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
  • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej serwisu, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
  • organy lub instytucje uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa
 8. Masz prawo do żądania od Galicjanki dostępu do przekazanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 9. Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, nie zbieramy i nie przetwarzamy w sposób automatyczny żadnych informacji i danych osobowych.

Pliki Cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych. 
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies zewnętrzne). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
 3. Niektóre używane przez nas pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (stałe cookies). 
 4. Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody.
 5. Jeżeli ustawienia Twojej przeglądarki nie blokują plików cookies, uznajemy, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.
 6. W każdej chwili możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej, w tym blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
 7.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies znajdziesz w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 8. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu lub uniemożliwiać używanie części funkcji w nim dostępnych. 
 9. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest przechowywany. Dane gromadzone w logach serwera (m.in. obejmujące adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym). Logi wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem
 10. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 
 11. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zachęcamy, abyś po przejściu na inne strony, zapoznał się z polityką prywatności tam ustaloną.